IT Danışmanlık Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı (IT Danışmanlığı), firmaların, kurumların, kuruluşların veya organizasyonların en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması ve yönetilmesi ile ilgili olarak her konuda destek vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapma işidir.

IT Danışmanlık hizmetlerimiz ile firmanızın bilgisayar altyapısı analiz edilir, sorunları belirlenir ve raporlanır. İhtiyacınıza en uygun donanım ya da yazılım alternatif olarak sunulur.

Çözüm ve uygulama aşamasında ise teknik ekibimiz tarafından hizmetimiz en iyi şekilde sizlere sunulur.

I

T Danışmanlık Hizmetleri ‘nde öncelikli amacımız, firmanızın mevcut iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak, iş süreçlerinde olası yavaşlıklara müdahale ederek söz konusu iş süreçlerinizi hızlandırmak ve bunun sonunda verimliliği arttırarak hizmet kalitesini yükseltmektir. IT Danışmanlık Hizmetleri ile tüm bu süreçleri yönetirken kendimizi sizin yerinize koyarak olası operasyonel maliyetleri minimize etmek ve yaşanabilecek olası felaket durumlarına / senaryolarına hazır olmanızı hedefliyoruz.

IT Danışmanlık Hizmetleri kapsamında öncelikle firmanızın bilişim altyapısını analiz ediyor, yapısal network kablolamada dahil olmak üzere kullanmakta olduğunuz tüm network ekipmanlarını ve buna bağlı süreçler de incelenerek olası tıkanıklar dar boğazlıklar analiz edilerek mevcut teknolojinizin fizibilite raporu çıkarılır , alternatif çözümler ile tarafınıza raporlanır. Burada alınan temel kriterler ise mevcut alt yapınızın yeterlilik durumu, verilerinizin yedeklenmesi ve kullanıcı bazında yetkilerdir.

it-danismanlik-hizmetleri-03

Raporlama Sistemi

IT Danışmanımızın hazırladığı bu analiz raporları ile firmanızın temel teknoloji ihtiyaçlarınız belirlenir ve firmanıza en uygun donanım ya da yazılım alt yapısı önerilerinize sunulur. Çözüm ve uygulama aşamasında ise deneyimli teknik ekibimiz tarafından hizmetiniz en iyi şekilde sizlere sunulur.

shadow

Önleyici Destek Hizmetleri

firmanızın günlük ve gelecekteki olabilecek bilgi sistemleri ihtiyaçlarını sürekli takip ediyor, çıkabilecek sorunların önceden saptanması ve çözüme yönelik çeşitli önerilerin ortaya konulmasıyla bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliği sağlanır. Yani önleyici destek hizmetleri sayesinde sorun çıktıktan sonra çözüm üretmek yerine sorun çıkmadan çözüm üretmektedir.

shadow

Sistem Entegrasyonu

Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi işlem yapıları içinde, birçok bileşenin bir arada çalışması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Sistem entegrasyonu, birbirinden bağımsız çalışan birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktır. IT Danışmanlık Hizmetleri ile sistem entegrasyonu uygulama, veritabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak verimlilik arttırılmakta, maliyet düşmekte ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır.

shadow

Sistem Tasarımı

Sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistemin birbiri ile entegre olmaları ve firmaların IT Danışmanlık Hizmetlerialmasını gerekmektedir. Sistem entegrasyonu bu yüzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile entegrasyonunu içerir. Bugünün dünyasında sistem entegrasyon mühendislerinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Sistemler artık tasarlanırken kendi içlerinde çalışıp diğer sistemlerle de entegre olacak şekilde geliştirilmektedir.

shadow